Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Agenda


Wanneer
Wat
Omschrijving
16/09/2019
09.00u
BASISOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN

Doelgroep:

De opleiding richt zich in de eerste plaats tot verzorgend en verpleegkundig personeel werkzaam in een woonzorgcentrum, maar ook medewerkers uit het ziekenhuis of de thuiszorg kunnen deelnemen.

 

Doelstellingen:

        de filosofie en de basisprincipes van de palliatieve zorg kunnen aangeven,

        inzicht hebben in de werkterreinen en de organisatie van de palliatieve zorg,

        in contact leren treden met de patiënt en zijn omgeving,

        inzicht krijgen in begrippenkader medisch begeleid sterven en (belang van) vroegtijdige zorgplanning,

        kennismaken met zorgethiek in palliatieve zorg,

        inzicht krijgen in het omgaan met emotionele pijn, rouw en afscheid nemen,

        inzicht krijgen in de basisprincipes van pijn- en symptoomcontrole,

        inzicht krijgen in het omgaan met spirituele pijn,

        zich bewust worden van het belang van zelfzorg.

 

Inhoud:

–        filosofie en basisprincipes palliatieve zorg,

–        organisatie en structuur van de palliatieve zorgverlening,

–        contact en communicatie: basisbegrippen,

–        luisteren en slechtnieuwsgesprek,

–        Non-verbale communicatie in palliatieve zorg,

–        medisch begeleid sterven en vroegtijdige zorgplanning,

–        pijn- en symptoomcontrole,

–        zorgzaam omgaan met emotionele pijn,

–        zorgzaam omgaan met spirituele en existentiële noden,

–        zorgethiek in palliatieve zorg: basis,

–        zorgzaam omgaan met verlies en rouw,

–        zorg dragen voor jezelf en de anderen.

Lesgevers:

Isabel De Lille, Ann Derycke, Gerda Deschuymere, Nadine Descamps, Jan Gobbin, Ann Lammens en Katrien Vanhauwaert.

 

Data:

maandagen 16, 23 en 30 september en 7, 14 en 21 oktober 2019

Code RVTB2 ref 19.09

telkens van 9.00 u tot 16.30 u

 

Locatie:

Erasmuszaal, campus reepkaai, Reepkaai 4, 8500 Kortrijk

 

Inschrijving:

Het inschrijvingsgeld bedraagt 400 euro.

Syllabus, koffie en frisdrank zijn inbegrepen.

Aantal deelnemers: minimum 14 - maximum 24.

Educatief verlof is aangevraagd.

Inschrijven via zuidwestvlaanderen@palnet.be of 056 63 69 50 (weekdagen 8u30-17u).

Na inschrijving ontvangt u een factuur. Gelieve te wachten met het betalen van het inschrijvingsgeld tot u de factuur hebt ontvangen. Uw inschrijving is definitief na overschrijving van het inschrijvingsgeld.

Annulering:

Bij annulering tot 14 dagen voor de aanvang van de opleiding wordt 7,5 euro administratieve kosten aangerekend.

Bij annulering binnen de 14 dagen voor de aanvang van de opleiding is geen terugbetaling meer mogelijk. U kan zich wel laten vervangen door een collega-medewerker van uw organisatie. Eens de opleiding aangevat, is noch terugbetaling noch vervanging mogelijk bij stopzetting van deelname.

 

 

03/10/2019
09.00u
Specifieke opleiding vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie

 

Deze opleiding is VOLZET.

 

15/10/2019
11.00u
Vlaams Congres Palliatieve Zorg 2019

Hiervoor kom je naar zee!
Een ruime blik op palliatieve zorg anno 2019. 

 

KLIK HIER voor meer informatie en hoe in te schrijven!