Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Agenda


Wanneer
Wat
Omschrijving
12/09/2024
13.30u
BASISOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG VOOR VRIJWILLIGERS - 2024

Vrijwilligers maken het verschil!

Tijdens deze opleiding worden vrijwilligers ondergedompeld in de wereld van palliatieve zorg.

Je leert hoe je kan luisteren, nabij kan zijn en hoe je best met rouw en verlies omgaat.

Ten slotte worden de rol als vrijwilliger en bijhorende grenzen ook verduidelijkt.

 

De inschrijving dient te gebeuren door de organisatie waar de kandidaat-vrijwilliger/vrijwilliger wordt ingeschakeld of zal worden ingeschakeld.

Voor meer info :KLIK HIER

30/09/2024
09.00u
BASISOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG najaar 2024

Wil je je 6 dagen verdiepen in palliatieve zorg?   Deze opleiding zorgt dat je kennis vergaart over de vier pijlers van palliatieve zorg.  Je leert wat de basisprincipes zijn en hoe je deze kan toepassen in de praktijk.   

Voor meer info : KLIK HIER

21/10/2024
19.00u
NIET TE JONG VOOR VERLIES

Tijdens deze opleiding word je meegenomen in de belevingswereld van kinderen die te maken krijgen met verlies.  Hoe gaan kinderen om met verlies en verdriet? Hoe kan je je (klein)kinderen voorbereiden en ondersteunen in hun (nakend) verlies? Hoe rouwen kinderen?

Voor meer info : KLIK HIER

Inschrijven vanaf 19/08/2024

07/11/2024
20.00u
NEE, IK GA NIET DOOD!

Hoe ga je om met ontkenning in palliatieve zorg?  Wat maakt dat hulpverleners het moeilijk hebben met dit copingmechanisme? 

Voor meer info : KLIK HIER

Inschrijven vanaf 19/08/2024

12/12/2024
20.00u
PALLIATIEVE SEDATIE

Tijdens deze opleiding wordt het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie duidelijk uitgelegd.  Wanneer kan je als arts palliatieve sedatie toepassen, wat zijn de wettelijke richtlijnen, wat kan je als familie verwachten en vragen, wat kan je als patiënt beslissen?

Voor meer info: KLIK HIER

Inschrijven kan vanaf 19/08/2024

 

16/01/2025
13.00u
TRAJECT THUIS-VERPLEEGKUNDIGE

Thuisverpleegkundigen komen ook op regelmatige basis in contact met palliatieve zorg.  We ontworpen een specifiek traject voor deze beroepsgroep, rekening houdend met hun specifieke dagindeling.   We organiseren een 3-delig traject met focus op 1) werken met een spuitaandrijver, 2) casusbespreking en 3) communicatie met familie.

Voor meer info : KLIK HIER

Inschrijven kan vanaf 04/11/2024

24/02/2025
13.30u
HOPELOOS OF HOOPVOL?

Hoop in palliatieve zorg : niet hopeloos

De rol van hoop in palliatieve zorg

Voor meer info: KLIK HIER 

Inschrijven kan vanaf 04/11/2024

 

10/03/2025
13.30u
ZORG ROND HET STERFBED

Sterven hoort bij het leven en iedereen doet dit op zijn of haar eigen manier.

Echter, sommige dingen horen er bijna altijd bij. Tijdens deze opleiding krijg je meer informatie over hoe het sterven gaat

en wat er vaak gebeurt in de laatste dagen van het leven.

Voor meer info: KLIK HIER

Inschrijven kan vanaf 04/11/2024

17/03/2025
14.00u
INTERVISIE MAANDAGGROEP

Werk je in een woonzorgcentrum en heb je de Basisopleiding Palliatieve Zorg gevolgd?  Werk je als Palliatief referent in een organisatie?  Dan kan jij tijdens de intervisiemomenten reflecteren over meegemaakte casussen en herkenbare situaties met collega's uit het werkveld.

Voor meer info : KLIK HIER 

Inschrijven kan vanaf 04/11/2024

22/04/2025
09.00u
ZIJN MOEILIJKE FAMILIES ECHT MOEILIJK?

De ene familie is de andere niet.  Tijdens deze tweedaagse opleiding in contextuele hulpverlening krijg je handvaten om om te gaan met families die door een moeilijke tijd gaan, de aandacht opeisen, je onder druk zetten of onmogelijke vragen stellen.  Tijdens de eerste dag wordt het gebruik van het genogram en meerzijdige partijdigheid belicht.  Op de tweede dag is er aandacht voor het voeren van een kwalitatief familiegesprek en het gebruiken van verbindende vragen.

Voor meer info : KLIK HIER

Inschrijven kan vanaf 04/11/2024

15/05/2025
13.00u
PALLIATIEVE ZORG EN PSYCHIATRISCHE ZORG

Wat moet een zorgverlener palliatieve zorg weten over psychische kwetsbaarheid 

en wat moet een zorgverlener psychiatrische zorg weten over levenseindezorg.

In deze workshop komen deskundigen vanuit de twee zorgcontexten aan het woord, met ruimte voor casuistiek

en delen wederzijdse expertise in de zorg voor de mensen in het midden

Voor meer info: KLIK HIER

Inschrijven kan vanaf 04/11/2024

 

29/09/2025
09.00u
BASISOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG najaar 2025

Wil je je 6 dagen verdiepen in palliatieve zorg?  Deze opleiding zorgt dat je kennis vergaart over de vier pijlers van palliatieve zorg.  Je leert wat de basisprincipes zijn en hoe je deze kan toepassen in de praktijk.

Voor meer info : KLIK HIER

Inschrijven kan vanaf 04/11/2024