Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Agenda


Wanneer
Wat
Omschrijving
04/03/2024
09.00u
BASISOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG voorjaar 2024

Wil je je 6 dagen verdiepen in palliatieve zorg?  Deze opleiding zorgt dat je kennis vergaart over de vier pijlers van palliatieve zorg.  Je leert wat de basisprincipes zijn en hoe je deze kan toepassen in de praktijk.

Voor meer info : KLIK HIER

 

11/03/2024
14.00u
INTERVISIE MAANDAGGROEP

Werk je in een woonzorgcentrum en heb je de Basisopleiding Palliatieve Zorg gevolgd?  Werk je als Palliatief referent in een organisatie?  Dan kan jij tijdens de intervisiemomenten reflecteren over meegemaakte casussen en herkenbare situaties met collega's uit het werkveld.

Voor meer info : KLIK HIER 

12/03/2024
13.30u
IS AFZIEN VAN VOEDING EN VOCHT AFZIEN?

Over zin en onzin van voeding en vocht in palliatieve zorg.  Wat is de meerwaarde van kunstmatige voeding?  Welk comfortzorg is mogelijk als eten en drinken niet meer lukt?  Hoe gaat familie hier mee om en welke psychosociale impact heeft dit?  Wat als een patiënt bewust kiest om te stoppen met eten en drinken?

Voor meer info : KLIK HIER 

23/04/2024
09.00u
ZIJN MOEILIJKE FAMILIES ECHT MOEILIJK?

De ene familie is de andere niet.  Tijdens deze tweedaagse opleiding in contextuele hulpverlening krijg je handvaten om om te gaan met families die door een moeilijke tijd gaan, de aandacht opeisen, je onder druk zetten of onmogelijke vragen stellen.  Tijdens de eerste dag wordt het gebruik van het genogram en meerzijdige partijdigheid belicht.  Op de tweede dag is er aandacht voor het voeren van een kwalitatief familiegesprek en het gebruiken van verbindende vragen.

Voor meer info : KLIK HIER

21/05/2024
13.00u
PALLIATIEVE ZORG EN DEMENTIE

Vanaf wanneer voer je een gesprek rond vroegtijdige zorgplanning en hoe doe je dit bij mensen met dementie?   Vroegtijdige zorgplanning bij mensen met dementie is niet evident.  Deze opleiding geeft duiding bij de moeilijkheden, de onduidelijkheden en biedt veel ruimte om casuïstiek te bespreken.

Voor meer info : KLIK HIER

28/05/2024
09.00u
4-daagse vorming Complementaire zorg bij palliatieve patiënten

Hulpverleners en mantelzorgers hebben handvaten nodig om onmacht te voorkomen en betekenisvol te zijn in de zorg voor palliatieve patiënten. Complementaire zorg kan hen hierbij helpen. Naast het toepassen van deze zorg kunnen we mantelzorgers coachen in deze vorm van comfortzorg. De vierdaagse opleiding biedt een stevige kennismaking en is theoretisch onderbouwd. We werken ervaringsgericht. Data : 28/5 - 04/06 - 11/06 - 18/06.

Meer informatie en inschrijvingsmodaliteiten vindt u hier.

Nog 1 plaats beschikbaar 

 

28/05/2024
13.30u
PALLIATIEVE ZORG EN KANSARMOEDE

Iedereen heeft recht op een waardige laatste levensfase.  Hoe gaan we binnen palliatieve zorg om met armoede-problematiek?  Hoe wordt er best gecommuniceerd en hoe empoweren we deze personen?  

Voor meer info : KLIK HIER

12/09/2024
13.30u
BASISOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG VOOR VRIJWILLIGERS - 2024

Vrijwilligers maken het verschil!

Tijdens deze opleiding worden vrijwilligers ondergedompeld in de wereld van palliatieve zorg.

Je leert hoe je kan luisteren, nabij kan zijn en hoe je best met rouw en verlies omgaat.

Ten slotte worden de rol als vrijwilliger en bijhorende grenzen ook verduidelijkt.

 

De inschrijving dient te gebeuren door de organisatie waar de kandidaat-vrijwilliger/vrijwilliger wordt ingeschakeld of zal worden ingeschakeld.

Voor meer info :KLIK HIER

30/09/2024
09.00u
BASISOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG najaar 2024

Wil je je 6 dagen verdiepen in palliatieve zorg?   Deze opleiding zorgt dat je kennis vergaart over de vier pijlers van palliatieve zorg.  Je leert wat de basisprincipes zijn en hoe je deze kan toepassen in de praktijk.   

Voor meer info : KLIK HIER