Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Agenda


Wanneer
Wat
Omschrijving
12/06/2023
13.00u
VINGERVLUGHEID INZAKE SPIRITUELE REGISTRATIE

Wat na een gevolgde opleiding spirituele zorg?

Wat als er te weinig oefenkansen zijn om de registratiemodellen toe te passen?

Voor meer info : KLIK HIER

02/10/2023
09.00u
BASISOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG najaar 2023

Wat zijn de basisprincipes van palliatieve zorg?

Hoe communiceren en luisteren we?

Wat zijn de 4 pijlers van palliatieve zorg?

Wat is zorgethiek?

Hoe gaan we om met verlies en rouw?

Voor meer info : KLIK HIER