Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Financiƫle tegemoetkomingen



Wat zijn je financiële rechten en tegemoetkomingen?  

 

Palliatieve thuispatiënten kunnen een tegemoetkoming bekomen van 755.52 euro (bedrag 2023 - jaarlijks aanpasbaar). De tegemoetkoming kan tweemaal worden aangevraagd. Hiervoor vult de huisarts een daartoe bestemd formulier in (onder andere te bekomen bij het Netwerk) dat naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt wordt opgestuurd. Dit formulier kan men hier downloaden.

 

Palliatief verlof en Vlaamse aanmoedigingspremie

 

Werknemers uit de openbare en de privé-sector kunnen tot twee maanden loopbaanonderbreking (voltijds of deeltijds) krijgen voor de palliatieve verzorging van een persoon. Ook zelfstandigen hebben recht op voltijds palliatief verlof. Wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet aan zijn werkgever een attest van de behandelende arts van de patiënt voorleggen. Het verlof gaat in de eerste maandag na de aanvraag (of vroeger indien de werkgever ermee instemt).

Er is een financiële tussenkomst voorzien.

Voor verdere informatie, voorwaarden en de procedure kunt u terecht bij de rijksdienst voor arbeidsvoorziening of online op  www.rva.be, bij hoofdmenu/loopbaanonderbreking, infobladen werknemers/ palliatief verlof – medische bijstand. Indien de nodige verlofperiode langer duurt dan twee maanden en de zorg betreft een gezinslid of een bloed- of aanverwant tot de tweede graad dan kan verlof medische bijstand worden aangevraagd. Meer informatie verkrijgt u bij de rijksdienst voor arbeidsvoorziening. Ook het Vlaams Gewest voorziet een bijkomende premie. Voor inlichtingen en voorwaarden: bel (gratis) naar de Vlaamse Infolijn op 1700 of mail naar aanmoedigingspremie@vlaanderen.be. Meer info kan men vinden op de website van het Vlaams gewest: www.werk.be .