Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Meer palliatieve zorgPalliatieve zorg in het ziekenhuis

 

Patiënten die in het ziekenhuis of dagziekenhuis worden opgenomen, kunnen een beroep doen op het palliatief supportteam van het ziekenhuis. Dit team is samengesteld uit verschillende disciplines (o.a. artsen, verpleegkundigen en psychologen) en werkt nauw samen met de behandelende arts en het verpleegkundig team van de afdeling.

 

In overleg met alle betrokkenen wordt er nagegaan op welke manier er de best mogelijke zorg kan geboden worden, rekening houdend met de wensen van de patiënt en de familie.

 

Het team kan ingeschakeld worden op vraag van de patiënt, de familie of de hulpverleners.

Contact:

az delta campus Menen : 056 52 21 96

az delta campus Roeselare : 051 23 81 70

az groeninge Kortrijk : 056 63 69 30

O-L-V van Lourdes Ziekenhuis Waregem : 056 62 33 82

De tussenkomst is gratis.

 

 

Hospice Aulighem: Medium Care Palliatieve Zorg in WZC Sint Vincentius in Avelgem

 

Sinds 1 september 2015 loopt een pilootinitiatief ‘Snelle opvang van palliatieve patiënten’ in WZC Sint Vincentius in Avelgem (dir. Ken Wagner), wat binnen de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen erkend werd als een initiatief ‘Medium Care’, te onderscheiden van ‘High Care’ palliatieve zorgondersteuning zoals die bijvoorbeeld op een palliatieve ziekenhuiseenheid geboden wordt.

 

Een aantal palliatieve patiënten met verhoogde zorgnoden behoeven niet per se een ziekenhuis-opname (in bv. een palliatieve zorgeenheid) om deze noden te kunnen lenigen, maar kunnen anderzijds ook niet meer naar huis terug omdat deze zorg de mogelijkheden toch overstijgt (in medisch opzicht of met betrekking tot de omkadering en permanentie). In het initiatief ‘medium care’ kunnen zij versneld opgenomen worden in een woonzorgcentrum dat over de nodige expertise beschikt. Belangrijk is de juiste indicatiestelling voor opname, waarbij niet alleen naar de zorgnood, maar beslist ook nagegaan wordt of de persoon in kwestie over de beperkte levensverwachting beschikt die versnelde opname rechtvaardigt [schalen: PICT, PPS, …]. 

 

Voor meer info klik hier

 

 

Palliatieve zorg in woonzorgcentra

 

In woonzorgcentra zijn er referenten palliatieve zorg.

 

Dit zijn medewerkers met een specifieke deskundigheid op vlak van palliatieve zorg. Zij kunnen ook ondersteund worden door het Netwerk Palliatieve Zorg, via supervisievergaderingen, via overleg in concrete situaties, via assistentie bij (voorbereiding van) overlegmomenten...

 

Op vraag van de bewoner, zijn familie of de hulpverleners kan op hen een beroep gedaan worden voor advies en ondersteuning.

De tussenkomst is gratis.

 

 

Ook in andere thuisvervangende voorzieningen kan palliatieve zorg ingeschakeld worden.

Dit gebeurt via de verantwoordelijke van de voorziening.