Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

nieuwsbriefBeste lezer,

van onze nieuwsbrief Palliactief,

is bij de laatste editie helaas iets fout gelopen waardoor enkele tekstdelen niet vlot leesbaar zijn.

Onze oprechte excuses hiervoor.

Graag plaatsen we HIER de bedoelde tekst en wensen we u alvast veel leesplezier.