Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

brochures en boekenBrochures van Netwerk Palliatieve Zorg Z-W-Vlaanderen vzw

- Stilstaan bij het afscheid nemen

- Informatiebrochure voor patiënten – Vragen rond euthanasie

- Omgaan met verlies en rouw

- Wanneer kinderen geconfronteerd worden met de dood … een ruggensteun voor ouders en sleutelfiguren

- Wanneer kinderen geconfronteerd worden met de dood… brochure voor ouders uit andere culturen.

- Lorsque les enfants sont confrontés à la mort …brochure destinée aux parents et aux adultes referents.

- Informatiebrochure voor kandidaat-vrijwilligers palliatieve zorg

 

Brochures, uitgegeven door Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw

Klik hier

Een aantal hiervan zijn beschikbaar bij Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw

 

Andere brochures

- "Thuis in Palliatieve Zorg", uitgebreide infobrochure, over financiële tegemoetkomingen, diensten, hulpverleners, onder andere omtrent palliatieve zorg

- "De voorafgaande wilsverklaringen", LEIF

- "Naar een nieuwe toekomst", Contempo vzw, een vereniging voor wie een partner verloren heeft door overlijden

- Familiegroep Dementie regio Kortrijk, Alzheimer Liga Vlaanderen 

 

Werkboeken voor kinderen en jongeren:

- zie ook bij 'brochures uitgegeven door Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen'

- "Ik zal je nooit vergeten, mijn boek met herinneringen", Riet Fiddelaers-Jaspers, uitg In de Wolken, Nederland

- "Bo de Beer neemt afscheid", Riet Fiddelaers-Jaspers, uitg In de Wolken, Nederland

 

Boeken