Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Ten OeverPalliatieve zorgeenheid Ten Oever

 

Als de thuiszorg moeilijk wordt of als de patiënt en zijn omgeving beslissen dat thuis sterven geen keuze is, kan geopteerd worden voor een opname op de palliatieve zorgeenheid. Soms kan een opname zich beperken tot enkele dagen om de behandeling van pijn of andere symptomen op punt te stellen of om de mantelzorg te ontlasten. Een opname gebeurt aan de hand van een aanvraagdossier, altijd in overleg met de huisarts en de medische verantwoordelijke van de eenheid.

De enige palliatieve zorgafdeling in Zuid-West-Vlaanderen bevindt zich op de Campus Reepkaai van het ziekenhuis az groeninge te Kortrijk.

Reepkaai 4, 8500 Kortrijk

056 63 29 30

 

 

Buiten de regio Zuid-West-Vlaanderen :

Palliatieve zorgeenheid Het Anker, Roeselare : 051 23 83 74

Palliatieve zorgeenheid Ieper : 057 35 64 91

Palliatieve zorgeenheid Ronse : 055 23 31 05